Musikarkivsidan innehåller en arkivskola samt några artiklar med anknytning till musik och arkiv. Inger Enquist är arkivarie med mer än 30 års erfarenhet av arbete med musikarkiv internationellt och i statlig tjänst. Numera föreläser Inger Enquist på uppdrag av föreningar och organisationer om arkivfrågor. Har ni frågor eller önskemål så tag kontakt via mail: arkivsidan(at)gmail.com.

Arkivskola
1. Hur man ordnar och förtecknar arkiv
2. Arkivlokalens utformning
3. Katastrofplan

This site contains a archive school and a few articles about music and archives. Contact via email arkivsidan(at)gmail.com.

Archive school
1. Arranging and describing an archive
2. How shall your archives be kept?
3. Preparing for the worst

Artiklar/Articles